De inzet van een C-level recruiter

Ben jij op zoek naar invulling van een C-level vacature? Met onze C-level recruiter beschik je over een flexibele verlengstuk van de HR afdeling. Wij bieden toegang tot een intern netwerk van hooggekwalificeerde potentiële kandidaten. Mensen die wij zeer regelmatig spreken. Wij gaan in de werving- en selectietrajecten integer en discreet te werk in de search naar de juiste kandidatuur. Ervaar de kracht van Recruitment4You.

Wat zijn C-levelkandidaten?

De C staat voor de functietitels die beginnen met de C van ‘chief’. Leidinggevenden op C-niveau zijn essentieel voor het succes van de organisatie. Meer inzicht in de functietitels die er zijn:

.

 • CEO – Chief Executive Officer, heeft de algemene leiding over een bedrijf of organisatie. Zorgt ervoor dat het bedrijf als geheel op koers blijft en stuurt waar nodig de koers bij.
 • COO – Chief Operating Officer, verantwoordelijk voor het operationeel beleid in een bedrijf. Een COO managet de uitvoering van bedrijfsplannen.
 • CFO – Chief Financial Officer, zet de lijnen uit met betrekking tot de financiële doelstellingen van het bedrijf en is verantwoordelijk voor de budgetten.
 • CIO – Chief Information Officer, is binnen een onderneming de functionaris die verantwoordelijk is voor de informatievoorziening.
 • CSO – Chief Security Officer, is verantwoordelijk voor het bedrijfsbreed beveiligingsbeleid, inclusief computerbeveiligingsbeleid.
 • CTO – Chief Technology Officer, neemt vaak zitting in het Executive Committee van een organisatie. Soms komt het ook voor dat de CTO in de Raad van Bestuur zit. De CTO is verantwoordelijk voor technische zaken binnen het bedrijf, onder meer met betrekking tot innovatie en digitalisering.
 • CGO – Chief Green Officer CGO, is de persoon die belast is met de uitvoering en het beheer van het bedrijf om te voldoen aan steeds belangrijkere ESG-doelstellingen, bijvoorbeeld om de CO2-voetafdruk te verminderen.

Door onze jarenlange ervaring in dit vakgebied hebben we met veel zorg ons interne netwerk opgebouwd. In elke werving spreekt onze C-level recruiter ons warme netwerk aan. Afhankelijk van de positie waar we voor werven bouwen we ook een externe search op door middel van executive search gericht op C-level kandidaten.

Onze werkwijze in een aantal stappen

.

Contact leggen met professionals, die werkend zijn en niet specifiek beschikbaar of op zoek zijn naar een nieuwe positie, vraagt om uitstekende communicatieve vaardigheden en kennis van de doelgroep. Zodat de toenadering goed kan landen en resulteert in een verkennend gesprek. Voordat we toe zijn aan contact leggen met professionals maken we een goede analyse en stellen we een strategie op. Het gaat vaak om kritische (key) posities die van groot belang zijn voor een organisatie. Wij willen altijd goed beslagen ten ijs komen en onze conversie en imago hoog houden. Interesseren en boeien is een vak apart van onze C-level recruiter. En dat is de toegevoegde waarde van een gespecialiseerd werving & selectiebureau zoals Recruitment4You. Bij een werving en selectie vraagstuk doorlopen we een effectief proces.

 • We starten met een inventarisatie van de (key) positie en voeren gesprekken met de opdrachtgever en betrokkenen
 • Uitvraag functie en schrijven van het vacatureprofiel
 • Maken van beeld en eventueel videomateriaal, marketing recruitment & sociale media
 • Executive search & headhunting
 • Selectiegesprekken en presentatie
 • Begeleiden van de aanstelling
 • Evaluatie en voortgang

.

Recruitment4You

Kopje koffie?

Mag onze collega een kop koffie met je inplannen om te luisteren naar de achtergrond van de openstaande C-level positie? Misschien is nog niet 100% helder wat de behoefte van de organisatie is. Maar zou sparren met een kop koffie en meer informatie over onze dienstverlening meer licht schijnen op keuzes die gemaakt moeten worden?

Hoe is het om met ons samen te werken?

‘IGS had een lange tijd een vacature openstaan. Recruitment4You heeft deze positie ingevuld en een zeer goede werving verzorgd. Dit heeft ons dan ook doen besluiten om vaker van hun diensten gebruik te maken nu ook voor andere rollen. Bedankt Sheila!’ – Rob van den Brand CTO IGS GeboJagema

‘In de afgelopen 8 jaar heeft Recruitment4You heel veel vacatures naar volle tevredenheid ingevuld. Sterker nog, alle vacatures die wij hebben geplaats zijn ingevuld door de juiste kandidaten. De kracht zit hem in het vervullen van alle soorten vacatures, hoe exotisch ook, niets is te gek voor ze. De basis is een goede, open en eerlijke samenwerking. Dat maakt Recruitment4You meer dan een bureau die vacatures invult. Dit maakt ze tot een partner van onze organisatie die sterk in ontwikkeling is. Het maakt ze ook niet uit of het om een Italiaanse, Belgische of Nederlandse manager gaat. Ze passen zich snel aan! Wij blijven partners!’ – Stephan de Wijs HR Manager CSM Ingredients

‘Met Recruitment4You hebben we inmiddels 3 W&S-trajecten gedaan en deze zijn allemaal succesvol gebleken. Telkens wist ze de juiste kandidaat aan de functie te koppelen en kon daarbij heel goed inschatten of de kandidaat binnen de cultuur van Domino Benelux zou gaan passen. 100% score, een tevreden klant en fijne, nieuwe collega’s die hun draai helemaal hebben gevonden. Momenteel is ze bezig met het 4e traject, ook hier hebben we alle vertrouwen in!’ – Peter van Riel European Commercial Director