87 kandidaten hadden al gesolliciteerd naar deze directiefunctie

Een directeur van een bedrijf waar we voor werkten nam afscheid van zijn functie. We dronken koffie en hij vroeg of wij de markt voor hem in de gaten wilden houden; hij was op zoek naar een interessante nieuwe directiefunctie. Een korte tijd later deed zich die kans voor. We introduceerden hem bij onze klant voor deze positie. Het leek een 1 op 1 match te zijn. Maar ze waren niet echt onder de indruk en omdat er al 87 niet passende aanmeldingen waren geweest, zat er veel teleurstelling. De kandidaat voldeed niet of ze kwamen niet uit de voorwaarden, zo was het antwoord. ‘Toch waren wij overtuigd dat onze onze kandidaat wel matchte’. Na behoorlijk wat overredingskracht werd er een gesprek gepland en ons vermoeden klopte. Het was een supermatch. Gert-Jan was de 88ste kandidaat en vulde de positie in!